SPRÁVNÍ ČINNOST

Zabýváme se správou bytových domů a komerčních objektů již od roku 1991. Našimi klienty jsou jak soukromí majitelé, tak i společenství vlastníků.

V současnosti zabezpečujeme správu na celém území Prahy. Činnost zajišťuje pět pracovníků. Dále disponujeme údržbáři, zedníky i uklízeči.

Nejedná-li se o havárii, informujeme předem zástupce objektu o nákladech na opravy, případně oslovíme firmu, se kterou má zástupce domu dobré zkušenosti. Pro odstranění havárií v noci a o svátcích spolupracujeme s havarijní službou AAA - Záchranná technická služba.

 

V rámci uzavřené příkazní smlouvy o správě, provozu, údržbě a opravách domu nabízíme zabezpečit následující činnosti:

 • stanovení výše příspěvku do fondu oprav, záloh na služby a záloh spojených se správní činností
 • evidence předpisů a plateb příspěvků do fondu oprav, záloh na služby spojených s užíváním bytů a nebytových prostor a záloh na správní činnost
 • předávání pravidelného podrobného přehledu plateb 1x měsíčně
 • příprava podkladůpro soudní vymáhání dlužných částek  
 • vedení podvojného účetnictví včetně vypracování účetní závěrky
 • provádění ročního rozúčtování nákladů na služby
 • evidence dluhů a pravidelné zasílání upomínek dlužníkům 1x za čtvrtletí
 • zajištění výběru předepsaných plateb službou SIPO(v případě zájmu)
 • příprava smluv o pronájmu bytů a nebytových prostor
 • připomínkování a podněty ke stavebním úpravám
 • zajištění provádění potřebných oprav
 • uzavírání smluv na dodávku vody, elektřiny na osvětlení společných prostor, na odvoz odpadu a úklid domu atd.
 • zajištění provádění předepsaných periodických revizí (např. komínů, rozvodů plynu, elektřiny, hromosvodů, kotlů, tlakových nádob, čidel, atd.)
 • zajištění odstranění revizních závad
 • kontrola stavu společných prostor v domě
 • účast správce na zasedání společenství vlastníků(na základě pozvání)

Výše uvedené činnosti nabízíme provádět za měsíční paušální poplatek za jednu bytovou/nebytovou jednotku. Cena je závislá na počtu jednotek v domě, na tom zda je v domě výtah, kotelna, na dopravní dostupnosti atd. V případě Vašeho zájmu Vám rádi předložíme cenovou nabídku kalkulovanou na míru pro Váš dům.

 

Nad rámec příkazní smlouvy je v případě Vašeho zájmunaše firma připravena provést následující činnosti:

 • vykonávání funkci předsedy společenství vlastníků
 • zajištění projektové dokumentace pro stavební úpravy     
 • provádění stavebního dozoru u stavebních prací většího rozsahu
 • zajištění a příprava podkladů pro výběrová řízení
 • provádění úklidových prací
 • provádění stavebních prací (viz samostatná sekce)
 • vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců a funkcionářů
 • vést agendu vyplývající z úvěrových smluv klienta
 • provedení rekonstrukce účetnictví za uplynulé roky
 • příprava podkladů pro daňová přiznání