Za téměř 20 let jsme zrealizovali velké množství stavebních zakázek a díky tomu získali mnoho cenných zkušeností, o které se s Vámi rádi podělíme. 

Našim klientům nabízíme:

  • konzultace nad jejich prvotními stavebními záměry
  • vypracování projektové dokumentace
  • vypracování položkového rozpočtu
  • projednání projektu s dotčenými orgány státní správy
  • získání stavebního povolení
  • pomoc se získáním úvěru na financování stavebních prací
  • výkon funkce technického dozoru investora za účelem zajištění řádného provedení stavebních prací, které realizuje jiná stavební firma